Programy

Vandílek dětem pořádá programy pro děti v MŠ a na prvním stupni ZŠ (do 4. třídy včetně) a nabízí tvořivé letní a pololetní kurzy pro děti od 8 do 14 let.

Program Jak vzniká kniha, určený pro děti na prvním stupni ZŠ, zahrnuje povídání s autorkou o vzniku příběhu, čtení ukázky z knihy Duhové tajemství andílka Vandílka, povídání s ilustrátorkou o technikách tvorby ilustrací, informace o celém procesu vzniku knihy a dílničky.
Informace o programu zde >>>

Program Duhové tajemství – autorské čtení, určený pro děti v MŠ, zahrnuje povídání s autorkou o příběhu knihy Duhové tajemství andílka Vandílka, čtení ukázky, povídání s ilustrátorkou o ilustracích a dílničky.
Informace o programu zde >>>

Program Proleťte se s andílkem Vandílkem vánočními svátky, určený pro děti v MŠ a na prvním stupni ZŠ, zahrnuje povídání o Vánocích a o příběhu knihy Vánoce s andílkem Vandílkem, autorské čtení vybraného úryvku z knihy, vyprávění ilustrátorky o barvách a ilustracích, povídání s autorkou o vzniku knihy, dílničky.
Informace o programu zde >>>

Od léta 2014 pořádá Vandílek dětem letní a pololetní kurzy Tvoříme knihu s Vandílkem. Děti zde tvoří vlastní knihu od prvního písmenka po pevnou vazbu, a to včetně vlastních ilustrací a titulní obálky.
Kurz je vhodný pro děti od 8 do 14 let.
Informace o kurzu včetně termínů pololetního a letního kurzu zde >>>